Bazę dydaktyczną kursów tworzą najbardziej doświadczeni nauczyciele z najlepszych poznańskich liceów, najzdolniejsi doktoranci, lektorzy z centrum językowego, a także doktorzy uczący na uczelni, współpracujący z komisjami egzaminacyjnymi.

 

Poznajcie część naszej kadry dydaktycznej:

 

JĘZYK POLSKI

mgr Emilia Słomińska

Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka tej samej Uczelni na kierunku filologia polska oraz Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego. Uczestniczyła w licznych konferencjach i sesjach naukowych w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Pisze artykuły naukowe, popularnonaukowe a także recenzje. Redaguje książki naukowe, podręczniki oraz beletrystykę. Do matury z języka polskiego przygotowuje od 2001 roku. Prywatnie pasjonatka opery barokowej i klasycznej.

 

MATEMATYKA

mgr Tomasz Fellenberg

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów do matury oraz uprawnienia egzaminatora OKE. Zagadnienia matematyczne stara się tłumaczyć tak, aby matematyka była przede wszystkim zrozumiała – to jego klucz do sukcesu. Pasjonuje się technologią tworzenia witryn internetowych, a w wolnych chwilach biega. Swoimi przemyśleniami na temat tej aktywności dzieli się na swoim blogu.

 

mgr Wojciech Zadora

Absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zdobywca licznych nagród i wyróżnień w konkursach matematycznych. Popularyzator gier i zabaw matematycznych, które wspomagają rozwiązywanie problemów z nią związanych. Mimo młodego wieku posiada duże doświadczenie dydaktyczne w pracy z uczniami i studentami, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Podczas zajęć (z właściwą sobie dozą humoru) łączy sprawdzone schematy z elementami kreatywności. Poza matematyką interesuje się piłką nożną i turystyką oraz rozwija się w branży IT.

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Łukasz Pakuła

Od ponad dekady specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych. Doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Lancaster University (UK) oraz Humboldt-Universität zu Berlin gwarantują świetną jakość i doskonały know-how. Pan Łukasz pracuje również nad doktoratem na Wydziale Anglistyki UAM, jest aktywnym naukowcem i badaczem, autorem publikacji naukowych oraz prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach językoznawczych.

 

HISTORIA

mgr Dariusz Kołodziejczyk

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy; konstruktor arkuszy maturalnych i egzaminator w OKE. Historia jest jego pasją. Od wielu lat z zaangażowaniem przygotowuje młodzież do egzaminów maturalnych..

 

HISTORIA SZTUKI

mgr Joanna Jackowska

Absolwentka Wydziału Historycznego UAM, ukończyła dwie specjalności: wiedzę o kulturze i nauczycielską. Obecnie pracuje jako nauczyciel historii i WOS-u. Na co dzień stara się aktywizować uczniów i zachęcać ich do rozwijania swoich pasji. Zajęcia, które prowadzi, mają charakter prezentacji, dzięki której uczniowie rozwijają wyobraźnię, lepiej zapamiętują i sporządzają rzetelną notatkę. Prywatnie oczarowana) jazdą na rowerze i podróżami do Azji.

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Błażej Chwaliński

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel z 25-letnim stażem pracy. W swojej pracy zawodowej główny nacisk kładzie na zagadnienia wychowawcze w ścisłym powiązaniu z dydaktyką oraz promowanie nowych metod nauczania i zasad działania nowoczesnej szkoły. Pracując w szkołach ponadgimnazjalnych wspierał wielu zdolnych uczniów, którzy ukończyli studia i dzisiaj pracują na wysokich stanowiskach.

 

GEOGRAFIA

mgr Cezary Tomczyk

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy nauczyciela istotny jest dla niego przede wszystkim rozwój podopiecznych, odkrywanie przez nich małych i dużych talentów, a także samodzielne dochodzenie do wiedzy. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i praktycznego zdobywania umiejętności oraz formowania w uczniach pewności siebie. Mgr Tomczyk jest osobą optymistycznie nastawioną do życia, otwartą na ludzi i pełną empatii. W wolnych chwilach pielęgnuje przydomowy ogród, uprawia sport i słucha muzyki.

 

BIOLOGIA

dr Ewa Kalemba

Absolwentka kierunków Biologia molekularna i Bioinformatyka oraz Studium Doktoranckiego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zawodowo dociekliwy pracownik naukowy. Z kursami maturalnymi związana od początku ich istnienia. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przekłada na skuteczne przygotowanie do matury. Prywatnie zauroczona Paryżem zwolenniczka różnych form Aqua Fitnessu.

 

CHEMIA

mgr Michał Kołodziejski

Doktorant na Wydziale Chemii UAM oraz pracownik Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Doświadczony w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych ze studentami, zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką indywidualną „jeden na jeden”, a także w grupach. Człowiek bez reszty zaangażowany w to, co robi. W swojej karierze naukowo-badawczej został zaproszony do pracy w grupie laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – prof. Jean-Marie Lehna, co zaowocowało nawiązaniem trwałej współpracy badawczej.

 

FIZYKA

mgr Wojciech Jaworski

Doktorant na Wydziale Fizyki UAM, z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć, w tym ze studentami pierwszych lat studiów. Od kilku lat udziela też korepetycji, w szczególności związanych z przygotowaniem do matury. W pracy tej kładzie największy nacisk na zapoznanie się z rodzajami występujących na maturze zadań oraz sposobami efektywnego ich rozwiązywania.

 

Zapisz się!